HP Deskjet 1220cse Printer - Vedligeholdelse af printeren

background image

Vedligeholdelse af printeren

Printeren skal ikke have regelmæssig vedligeholdelse. Jævnlig rengøring
holder imidlertid printeren pæn og i optimal stand. Det er også lettere at
udføre fejlfinding på den når den er ren.

Ydersiden renses med en blød klud fugtet i mildt sæbevand.

Forsigtig: Printeren skal kun renses med vand eller mildt sæbevand. Andre
rensemidler og alkolhol kan skade den.

Forsigtig:::: Hewlett-Packard fremstiller omhyggeligt blækket i blækpatronerne til
optimal udskriftskvalitet og passende til printeren. HP er uden ansvar for skade
på printer og blækpatroner hvis blækpatroner modificeres eller genopfyldes.