HP Deskjet 1220cse Printer - Printer udskriver ikke efter portskifte

background image

Printer udskriver ikke efter portskifte

Vigtigt: Parallelkablet og USB-kablet må ikke forbindes til printeren samtidigt.
Der må kun bruges en forbindelsestype til printeren ad gangen.

Sørg for at det anvendte kabel er sat rigtigt i computeren og

printeren.

Sørg for at printeren er slukket når der skiftes port. Hvis den ikke

var det, skal man slukke printeren og tænde for den igen.

Kontroller at portindstillingen svarer til den fysiske forbindelse:

Klik på

Start

,

Indstillinger

,

Printere

. Højreklik på printeren, og

vælg

Egenskaber

. Klik på fanen

Detaljer

, og kontroller

portindstillingen.

Udskriv en prøveside: Klik på

Start

,

Indstillinger

,

Printere

.

Højreklik på printeren, og vælg

Egenskaber

. Klik på fanen

Generelt

og

Udskriv prøveside

. Hvis prøvesiden udskrives, skal

man sørge for at den korrekte printer er valgt i programmet man
forsøger at udskrive fra.