HP Deskjet 1220cse Printer - Fejlfinding på Macintosh

background image

Fejlfinding på Macintosh

Kontroller strømforsyning

Se efter at elledningen er sat rigtigt i printeren og en stikkontakt
med strøm i, og at printeren er tændt. Tændt-indikatoren foran på
printeren skal lyse.

Kontroller kablet

Se efter at kablet er sat rigtigt i computeren og printeren.

Kontroller Vælger

Se efter at softwaren til printeren er installeret, og at printeren er
valgt. Printerens navn skal stå til venstre for Vælger. Når man
klikker på printerikonet, skal printerens navn blive tilgængelig til
højre for Vælger. Vælg printerens navn.

Hav tålmodighed

Dokumenter med mange fonte, megen grafik og farvefotografier
tager længere tid om at begynde at udskrive. Hvis tændt-
indikatoren blinker, er printeren i gang med at behandle data.

Kontroller USB-porten

Tag printerkablet af USB-porten, vent nogle sekunder, og sæt det
så i igen. Hvis det ikke hjælper, skal man prøve at sætte printeren
i en anden USB-port.

Kontroller kablets stand

Se efter at kablet til printeren ikke er beskadiget på nogen måde.
Hvis det er det skal man henvende sig til producenten og få det
udskiftet.