HP Deskjet 1220cse Printer - Transparent

background image

Transparent

Transparent m

ů

žete vytvo

ř

it pomocí r

ů

zných softwar

ů

, ke

kterým pat

ř

í Corel Print House, Microsoft® Publisher nebo

Broderbund Print Shop. Používejte velké obrázky a tu

č

písmo velkého formátu. Nejlepších výsledk

ů

dosáhnete s

papírem HP Banner Paper.

Poznámka: Pokud k vytvo

ř

ení transparentu používáte program Corel Print

House, zvolte okraj nebo kolem textu

č

i grafiky nekreslete okénko tak, aby

výsledný transparent byl vycentrován.