HP Deskjet 1220cse Printer - Leták

background image

Leták

win

!

background image

1

3

Tato funkce je vhodná k tisku prezenta

č

ních diapozitiv

ů

na

normální papír.

Poznámka: Pokud má váš aplika

č

ní program funkci Leták a zvolíte-li tuto

funkci v dané aplikaci, NEVOLTE funkci Leták ve složce Funkce.