HP Deskjet 1220cse Printer - Jak se zvìtšují nebo zmenšují dokumenty

background image

tšují nebo zmenšují dokumenty

Ke zv

ě

tšení nebo zmenšení dokumentu použijte funkci HP

ZoomSmart.