HP Deskjet 1220cse Printer - Možnosti zobrazení

background image

Možnosti zobrazení

Sytost, jas a barevný tón tišt

ě

ných obrázk

ů

m

ů

žete upravit

pomocí posuvných ovlada

čů

ve složce

Zobrazení

. Funkce

sytosti

ř

ídí relativní

č

irost tišt

ě

ných barev. Funkce jasu

background image

1

5

ztmavuje

č

i zjas

ň

uje tišt

ě

ný obrázek. Barevný tón

ř

ídí

vnímanou teplost

č

i studenost tišt

ě

ných barev.

Šedá stupnice

Šedá stupnice tónuje tišt

ě

né obrázky

pouze pomocí odstín

ů

šedé.

Sépiový tón

Tóny sépie prop

ů

j

č

ují obrázku

starodávný vzhled tím, že tisknou pouze

v hn

ě

dé a bílé barv

ě

.

Optimalizováno

pro fax

Možnost Optimalizováno pro fax tiskne

obrázky ve vysoce kontrastních

odstínech šedé, což

č

iní takto vytišt

ě

dokument ideálním pro faxování.

Zlepšení

obrázku

Zvolte možnost Zlepšení obrázku,

chcete-li, aby vaše obrázky byly

zdokonaleny algoritmy zpracování

grafiky, které zvyšují kontrast a obrázek

zost

ř

ují.

P

ř