HP Deskjet 1220cse Printer - Ovládací panel HP DeskJet pro DOS

background image

soby: v ovládacím panelu HP DeskJet pro DOS

nebo v

ř

ídicím programu tiskárny vašeho aplika

č

ního

programu provozovaného pod DOSem.

Ovládací panel HP

DeskJet pro

DOS

Z

ř

ídicích program

ů

tiskárny specifických pro daný aplika

č

program pod DOSem máte p

ř

ístup k mnoha funkcím

tiskárny; n

ě

kte

ř

í výrobci softwaru však nevyvíjejí pro své

aplika

č

ní programy pro DOS vlastní

ř

ídicí programy tiskárny.

P

ř

i tisku z DOSu použijte ovládací panel DeskJet ke

specifikaci výchozích nastavení tiskárny.

Poznámka: Ovládací panel HP DeskJet však nepodporuje n

ě

které speciální

tiskové funkce. Další informace naleznete v nápov

ě

d

ě

online.

background image

1

6