HP Deskjet 1220cse Printer - Jak se tiskne z aplikačních programů pod DOS

background image

Jak se tiskne z aplika

č

ních program

ů

pod DOS

Pokud tisknete z DOSu, m

ů

žete upravit nastavení tisku

dv

ě

ma zp

ů