HP Deskjet 1220cse Printer - Spotřeba energie

background image

eba energie

Energy Star je v USA registrovaná známka služeb agentury

pro ochranu životního prost

ř

edí United States Environmental

Protection Agency

Informace o bezpe

č