HP Deskjet 1220cse Printer - Umístění textu nebo grafiky je chybné

background image

ní textu nebo grafiky je chybné

M

ů

že být nesprávn

ě

nastaven formát papíru nebo

orientace stránky

P

ř

esv

ě

d

č

te se, že nastavení formátu papíru a

orientace stránky zvolená v softwarovém programu se

shodují s nastavením v dialogovém okénku tiskového

nastavení HP.

M

ů

že být nesprávn

ě

založen papír

Pokud je na stránce všechno naklon

ě

no nebo

sešikmeno, ujist

ě

te se, že adaptéry ší

ř

ky a délky

papíru t

ě

sn

ě

p

ř

iléhají k levé a dolní hran

ě

dávky

papíru, a že v hlavním zásobníku není založeno více

než 150 list

ů

papíru anebo že v alternativním

zásobníku není založeno více než 10 list

ů

papíru.

Mohou být nesprávn

ě

nastaveny okraje

Pokud jsou text nebo grafika na okraji stránky

od

ř

íznuty, p

ř

esv

ě

d

č

te se, že nastavení okraj

ů

pro

daný dokument nep

ř

esahuje tiskový rozsah tiskárny.

background image

23

Na stránce n

ě