HP Deskjet 1220cse Printer - Jak se vytiskne diagnostická stránka

background image

Jak se vytiskne diagnostická stránka

1. Zapn

ě

te tiskárnu.

2. Stiskn

ě

te a podržte tla

č

ítko Zdroj a

č

ty

ř

ikrát zmá

č

kn

ě

te

tla

č

ítko Pokra

č

ovat.

3. Uvoln

ě

te tla

č

ítko Zdroj. Tiskárna vytiskne diagnostickou

stránku.

Poznámka: Pokud problém trvá, obra

ť

te se na St

ř

edisko pé

č

e o zákazníky

HP uvedené v této p

ř

íru

č

ce a – pokud je to možné – poskytn

ě

te informace o

diagnostické stránce.