HP Deskjet 1220cse Printer - Instalace USB selhala nebo se přes USB nic netiskne (Windows 98)

background image

Instalace USB selhala nebo se p

ř

es USB nic

netiskne (Windows 98)

Pokud instalace selhala, odinstalujte

ř

ídicí program a

zkuste ho nainstalovat znovu.

Zkontrolujte, zdali váš po

č

íta

č

má port USB a je

správn

ě

pro použití USB zkonfigurován.

Zkontrolujte, zdali váš po

č

íta

č

používá Windows 98.

Ov

ěř

te si, zdali je kabel USB

ř

ádn

ě

p

ř

ipojen k po

č

íta

č

i

i k tiskárn

ě

.

Ov

ěř

te si, zdali je tiskárna zapnuta.

Zkontrolujte, zdali systém najde tiskárnu: zkontrolujte

v ovládacím panelu systému, zdali vidíte název

za

ř

ízení

USB Hewlett-Packard DeskJet

a pod ním

název tiskárny

DeskJet

1

220C

.

Po vým

ě

n

ě

port

ů