HP Deskjet 1220cse Printer - Instalace z Starter CD disku (doporučeno)

background image

Instalace z Starter CD disku (doporu

č

eno)

Poznámka: p

ř

i zapojení USB p

ř

ejd

ě

te na stranu 9.

Poznámka: Starter CD obsahuje pomocný program umož

ň

ující zkopírovat

software na 3.5" diskety s vysokou hustotou záznamu nebo na server.